Honorar DGI kampe

Der har været forskellige henvendelser omkring DGI honorar 2016.
Der gælder, at honorar 2015 skal indeksreguleres med 1,5%, hvorfor taksten i 2016 er kr. 196,- for en kamp ( 60 – 70 min.)
Bemærk, at kampafgiften ikke må indeksreguleres men er uændret fra 2015.
Enkelte steder i landet havde DGI den opfattelse, at honoraret var uændret fra 2015. Dette er nu afklaret og DGI har bekræftet indeksreguleringen.
Denne aftale gælder i øvrigt også Dansk Firmasport.