Referat af ordinær generalforsamling i Herning Fodbolddommer Klub

Referat af ordinær generalforsamling i Herning Fodbolddommer Klub

Fredag den 26. januar 2018 kl. 19.30 i Herning Fremads klubhus på Ringkøbingvej.

40 deltagere

Ad 1. Valg af dirigent

Ole Madsen blev foreslået og valgt

 

Ad 2. Formandens beretning

Jan Rømer aflagde beretning efter sit første år som formand. Fortalte om aktiviteterne: -god ølsmagning, Åben udvikling havde også god tilslutning. Desværre for få til dommerfesten, som derfor blev aflyst. Erstatningsfest blev arrangeret. Kom gerne med bud på aktiviteter. Af kommende aktiviteter: ishockeyaften den 22/2 har mange tilmeldinger. – Jesper Rosenquist i Reg. 2 dommerudviklergruppe og Henrik Thylstrup i Reg. 2 dommerområdegruppe gør begge et godt arbejde. – Desværre stadig for høj pris på uddannelse til ny fodbolddommer – 2.000 kr, Dette afholder en del fra at tage uddannelsen til fodbolddommer. – Indrangering for dommere sker nu regionalt og i forhold til hvor mange klubber de enkelte dommerklubber har i de enkelte rækker. Derfor sker det undertiden, at man rykker ned selv om man har klaret sig godt. – DFU når ikke rundt til dommerklubbernes generalforsamlinger. ”Hilsen fra Tore” læste Jan op for forsamlingen. – Ny 5-årig aftale indgået med Diadora. – Tak bl.a. til Henning Jensen og Jesper Meier, Poul Østergaard og Robert Houlberg.

  • Beretningen blev godkendt.

 

Ad 3. Dommerudvalgets beretning

Udviklerformand Henning Jensen fortalte om sit første år som formand for udviklerne – et rimeligt stort arbejde ifølge Henning. Han fortale bl.a. om Jacob Mastrup, som nu fortjent er linjedommer i superligaen og om René Risum som også vinker på højt niveau. Om Benjamin Seferovic som pt. dømmer i DS. – Mht. breddedommere ligger vi godt i forhold til andre dommerklubber. – Han fortalte om indplaceringerne som kan skifte 2 x årligt. – Om godt samarbejde med Poul Østergaard. – Også at 2 dommere har meldt sig ud i skuffelse over indplaceringen. – Opfordrede s. 3 dommere at gøre sig rigtig meget klar til testen. – Når man er skadet, så meld dette til Poul, således at udviklinger ikke går tabt.- Om åben udvikling som gik rigtig godt i 2017 – og vil blive gentaget i 2018.- Om linjedommerarrangement som Jesper Meier havde lavet rigtig godt!

Jesper Rosenquist fortalte fra den regionale dommerudviklingsgruppe – om arbejdet her og principperne for dette arbejde. Han nævnte også Prætalenterne og de store krav der fremover stilles til disse talenter.

Jesper Meier fortalte om de unge / nye dommere: Der er nu mulighed for mange vejledninger til disse.-

Vi prøver at få en vejleder mere i gang her i foråret. – Jesper fortalte også om løbetræningerne for tiden i Gullestruphallen kl. 20.30 – 22.00 om torsdagen med efterfølgende fælleskab.

Henning fortalte videre om indefodbold og futsal: Her er futsal på vej frem – der bliver flere og flere der spiller det. –

Der er stadig det samme antal udviklere og Martin Vestergaard er på vej til at blive trioudvikler. Ole Madsen er til gengæld stoppet som udvikler efter mange år. Stor tak og flasker til Ole Madsen for fin indsats! – Henning sluttede med tak til udviklerne i øvrigt – tak også til Poul Østergaard og til Jesper Rosenquist. – Endelig opfordrede Henning dommerne til at melde fra ved længere tids sygdom / skade. Desuden ønskes alle en god sæson!

 

Ad 4. Dommerpåsætterens beretning

Robert berettede at der i 2017 har været 594 DGI- og privatkampe samt stævnekampe. Samtlige kampe blev påsat. Alle dommere takkes for at være villige til at tage en tørn. – Også stor tak til os fra DGI – og stor tilfredshed med dommernes niveau. Giv en mail til Robert, hvis I vil dømme DGI. Husk også at melde afbud på DBU-net, hvis I har fået DGI-kampe. Robert ønskede alle en god sæson.

 

Ad 5. Regnskabet

Henning G gennemgik regnskabet for 2017 – omkring 15.000 kr i overskud. Vi har en formue på ca 230.000 kr, og vi tænker på at bruge noget heraf til medlemmerne. Bl.a. til arrangementer – det første heraf et allerede planlagt ishockey-arrangement.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 6. Fastsættelse af kontingent og kampafgift

Vi fastholder såvel kontingent – 450 kr / år – som gældende takster for kampafgifter.

 

Ad 7. Indkomne forslag

Ingen forslag indkommet.

 

Ad 8. Valg

-af kasserer                                               Henning G Jensen – blev genvalgt.

-af 2 bestyrelsesmedlemmer                    Robert Houlberg og Arne Reimers var på valg– ikke villige til genvalg. Nyvalgt blev Torben Mosegaard og Jesper Meier.

-af 2 bestyrelsessuppleanter                    Henning Jensen og Tommy Hansen blev genvalgt. Henning 1. suppl

-af 2 revisorer                                           Genvalg til Per Nielsen og Martin Vestergaard

-af 1 revisorsuppleant                              Genvalg til Allan Dam.

Ad 9. Eventuelt

Poul Østergaard fortalte vedr. påsætning i 2017: Stabil sæson – tak for det – god hjælp, oftest fra 60+erne. Mange dommere dømte også i andre områder især mange i Viborg. – Allerede nu godt i gang med 2018. Poul havde mødt lokale dommere helt i Italien.

Jesper Meier arbejder sammen med bestyrelsen om at få lavet overtrækstøj/ -trøje evt incl. sponsortryk.

Allan Dam opfordrer bestyrelsen til at holde dommerfest et ordentligt sted – ej ude på Lars Tyndskids Mark. Det må også gerne være dyrere.

 

Jubilæer, fødselsdage og uddeling af pokaler mm:

10 års jubilæum: Michael Ellingsen, Mehrdad ”Mads” Kafae og Lars Vesterbæk.

25 års jubilæum: Steen Mikkelsen, Helge Johnsen og Frank B Lauridsen.

40 års jubilæum: Erik Korsgaard og Jens Kjær Nielsen.

60 års jubilæum som medlem. Helt ekstraordinært kunne vi stående hylde vort æresmedlem Knud Kammergaard (udnævnt i 2009) for 60 års medlemskab af Herning Fodbolddommer Klub. Knud har været i bestyrelsen 1964-81, formand 1976-77 og kampfordeler 1966-80. En kæmpeindsats for vores dommerklub!

 

Fødselsdage 2017:

50 år: Torben Nygaard, Richard Nissen og Torben Kristensen.

60 år: Søren Basse, Rud Jacobsen og Anders Mosegaard.

70 år: Frank Jensen og Kaj Skriver.

 

Pokaluddeling:

 

Villy Pallesens Pokal: Tildeles den, der i det forløbne år har gjort et stort stykke arbejde for klubben på det praktiske og teoretiske område.

Pokalen i år til Ole Madsen                                     Erindringspokal til Jesper Meier

Arne Jensens Pokal: Tildeles den, der i det forløbne år har gjort noget for sig selv

Pokalen i år til Jakob Mastrup                                 Erindringspokal til Michael Ellingsen

Rodes Pokal: Tildeles den førsteårs dommer, der i det forløbne år har gjort en god indsats.

Pokalen i år til Jonas Johansen                              Erindringspokal til Lars Pedersen (:kaldet Lasse)

Arne Jensens Mindepokal (skænket af Ketty Jensen): Tildeles den, der i det forløbne år har vist interesse for klubbens arbejde og udvist godt kammeratskab.

Pokalen i år til Martin Vestergaard                        Erindringspokal til Jesper Rosenquist

Gudmund Overby Pokalen (skænket af DGI i 2002): Tildeles en dommer, der i det forløbne år har dømt mange DGI-kampe og herved har ydet en særlig indsats over for DGI og Herning Fodbolddommer Klub.

Pokalen + legat på 500 kr i år til Kim Pallesen     Erindringspokal til Vagn Mikkelsen

Dernæst blev de 2 afgåede bestyrelsesmedlemmer Robert Houlberg og Arne Reimers takket for deres store arbejde for Herning Fodbolddommer Klub i henholdsvis 9 år for Robert, hvor han i flere perioder var formand og10 år for Arne, som i alle 10 år har været sekretær.

Endelig motiverede dirigent Ole Madsen til at vi hyldede Herning Fodbolddommer Klub og sluttede en rolig generalforsamling. Han blev så også takket af formanden.

Herefter sluttede aftenen med kaffe og franskbrød med ost og rullepølse samt en øl/vand og almindelig hygge.

 

Referent Arne Reimers

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.